Körkortsgaranti – Körkort till fast pris!


EKOS Trafikskola erbjuder körkort till fast pris. Vår vision är att alla som vill ska kunna ta körkort. Därför har vi tagit fram vår Körkortsgaranti. Körkortsgaranti är en intensivutbildning.

  • Det krävs endast en dubbellektion med oss för att avgöra dina förkunskaper och avgöra ett pris (dubbellektion pris 980 kr).

Hur det går till när man får körkortsgaranti

  1. Eleven genomför en obligatorisk testlektion vilket möjliggör för oss att bedöma bl.a. körförmåga och förkunskaper hos eleven.
  2. Körläraren utformar tillsammans med eleven en körplan och går igenom den tills båda är nöjda med upplägg och antal körlektioner.
  3. Körläraren fastställer körplanen och annat som bedöms vara nödvändigt för att eleven ska klara att få körkortet.
  4. Avtal om EKOS Körkortsgaranti skrivs på av eleven och körlärare.

Gratulerar du har nu fått körkort till FAST PRIS med vår Körkortsgaranti. Ditt körkort kan inte bli dyrare än vad som står i avtalet* (se avtalet nedan).


Sedan 2004
Körkortsgaranti har varit med oss på EKOS sedan 2004 och vi har stor erfarenhet av nöjda kunder som tillämpat vårt erbjudande om Körkort till fast pris. Visst är det fiffigt med garantier, du är redan från början menad att lyckas.

Vi lyckas tillsammans på EKOS Trafikskola!


Boka idag eller ring för mer information om Körkortsgarantin på telefon: 0152 – 125 33 eller 0704 567 117.
Eller via e-post nedan.

KONTAKTA OSS

EKOS Trafikskola 2019


 

*Avtal gällande Körkortsgaranti – Ekos Trafikskola 2019

Innehåll och upplägg
All utbildning, teoretisk såväl som praktisk, som du behöver för att klara provet kommer att tillhandahållas dig förutsatt att det på förhand bestämts tillsammans med din körlärare. Du kan boka flera körlektioner per vecka och fortsätter så din utbildning tills din lärare bedömer att du är redo för körprovet på Trafikverket. Upplägget av utbildningen och det slutliga antalet lektioner förbehåller sig EKOS Trafikskola att bestämma.

Garantier
EKOS Trafikskola garanterar att du inte ska behöva bekosta ytterligare körlektioner om du mot förmodan skulle misslyckas vid uppkörningen. EKOS Trafikskola står för de extra utbildningskostnader som krävs för att fullfölja körkortsutbildningen. Däremot ingår ej utgifter som hänförs till Trafikverket. Om eleven inte klarar sitt körprov betalar eleven endast lån av trafikskolans bil vid nästa uppkörning. Riskutbildning 1 & 2 samt böcker ingår ej i körkortsgaranti. Däremot ingår obegränsad mängd datatester för teori.

Testkörning och priser
För att ett avtal om körkortsgaranti ska kunna träffas måste en dubbel testlektion utföras. Avtal om körkortsgaranti kan träffas även med nybörjare, men en dubbel testlektion måste ligga till grund för en bedömning av elevens förkunskaper och inlärningsförmåga. Om du kan bedömas som godkänd av oss kan du beviljas vår körkortsgaranti. Om vi bedömer att du bättre passar med en av våra andra paket råder vi dig då att istället ser över de andra erbjudande som vi har på EKOS Trafikskola.

Ett avtal om gällande körkortsgaranti kan även träffas på annan prisnivå om utbildningen bedöms vara förlängd, tex pga. ålder, språksvårigheter etc. i samråd med din körskolelärare.

Avbokning av lektioner
Vid förhinder måste avbokning ske senast kl 12.00 vardagen före körlektionen. Vid ej meddelande förhinder enligt ovan sker debitering för körlektionen. Giltigt läkarintyg ger befrielse.

Körkortsgaranti är en intensivutbildning som inte går att ta avbrott på, och du förväntas följa avtalet och utbildningsplanen som framförs av din körskolelärare. Elever som kör under körkortsgaranti blir av med den vid följande skäl; om sena återbud ej betalas, om eleven inte visar intresse att följa körplanen, om eleven tar långa uppehåll mellan körningar, om eleven inte följer utbildningsplanen som tagits fram i samråd med körskolelärare, om eleven inte visar att de utfört de uppgifter som de uppmanats att göra till och med nästa körtillfälle.

Om du bryter avtalet innan körutbildningen är klar på EKOS trafikskola, upphör körkortsgarantin att gälla. Du kommer då att bibehålla närmast likvärdiga vanliga körkortspaket utan körkortsgaranti. Körkortsgaranti upphör även att gälla när du fått ditt körprov godkänt hos Trafikverket.

EKOS Trafikskola 2019


Vid ytterligare frågor eller prisförslag gällande Körkortsgaranti – tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss


Senast uppdaterat: 2019-08-12.