Välkommen till Strängnäs nya trafikskola!


  • Bondegatan 44 D Strängnäs 645 32
  • 0152 – 125 33 eller 0704 56 71 17
  • info@ekostrafikskola.se

INTENSIVKURSER PRISER | UTBILDNINGAR 


KONTAKTA OSS

Kontakta oss – Fyll i dina kontaktuppgifter och telefonnummer nedan så hör vi av oss till dig. Välkommen!


En trafikskola med lång erfarenhet

Vi startade upp år 2004 med vår lokal i Södertälje och har i slutet av 2017 valt att flytta vår lokal till Strängnäs eftersom vi som arbetar på trafikskolan bor här.


Om oss

Vill du veta mer om oss – klicka här.


Dataskyddspolicy Ekos trafikskola

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, detaljer angående de varor/tjänster du har köpt samt köphistorik.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera varor och tjänster till dig, för att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss och för att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav.

Vi kan även komma att använda informationen för att göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov, tillhandahålla anpassade erbjudanden, förbättra vår hemsida, förbättra vår kundservice och kontakta dig via e-post.

Vi får dina uppgifter från information som du ger till oss när du gör en beställning eller en bokning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning. Dina uppgifter kommer att sparas i 36 månader efter ditt senaste köp eller bokning. Affärshändelser måste lagras minst 7 år enligt bokföringslagen innan uppgifter får raderas.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan i enlighet med ursprungliga syften delas med leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor. Leverantör av CRM, SMS-tjänsteleverantör och chatleverantör.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Ekos trafikskola e.d. AB org.nr: 559246-0587. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att skicka ett mail till info@ekostrafikskola.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att ange klagomål till tillsynsmyndigheten;
Integritetsskyddsmyndigheten.


EKOS Trafikskola 2022


Senast uppdaterat: 2022-01-21.