Körkortsgaranti – Körkort till fast pris!


Ekos Trafikskola erbjuder körkort till fast pris. Vår vision är att alla som vill ska kunna ta körkort till rätt pris. Därför har vi tagit fram vår Körkortsgaranti.

  • Det krävs endast en dubbellektion med oss för att avgöra dina förkunskaper och avgöra ett pris.

Körkortsgaranti är en populär intensivutbildning som vi haft sedan 2004.

  • Elever som väljer Körkortsgaranti är kostnadsmedvetna och vill ha ett fast pris för sitt körkort. Enkelt, bekvämt och prisvärt.

Hur det går till

1. Eleven genomför en obligatorisk testlektion vilket möjliggör för oss att bedöma bl.a. körförmåga och förkunskaper hos eleven.

2. Körläraren utformar tillsammans med eleven en körplan och går igenom den tills båda är nöjda med upplägget.

3. Körläraren fastställer körplanen och annat som bedöms vara nödvändigt för att eleven ska klara att ta körkortet.

Klart! Du har nu fått körkort till fast pris med vår Körkortsgaranti! Se avtalet nedan för alla detaljer eller kontakta oss så svarar vi på era frågor och bokar in tid för testlektion.


Vad som ingår

–  Alla körlektioner tills du tagit körkort,
– Teori datatester (Obegränsad mängd datatester),
– Lån av trafikskolans bil vid uppkörning,
– All utbildning, teoretisk såväl som praktisk, som du behöver för att klara körprovet.


Vad som inte ingår

– Utgifter till Trafikverket.
– Riskutbildningarna och teoriböcker.


Priser

Pris för dubbellektion 980 kr (2 x 40 min). Efter endast en dubbellektion kan vi avgöra ett pris (se avtalet nedan).


Kursstart

Fyll i kontaktformuläret nedan för att kontakta oss gällande kursstart. Eller ring oss på numret nedan.


Körkortsgaranti sedan 2004
Körkortsgaranti har varit med oss på EKOS trafikskola sedan år 2004. Visst är det fiffigt med garantier, du är med oss redan från början menad att lyckas. Vi lyckas tillsammans på EKOS trafikskola!


Boka idag eller ring för mer information om Körkortsgarantin på telefon: 0152 – 125 33 eller 0704 567 117. Eller via e-post nedan, ange Körkortsgaranti.


KONTAKTA OSS

EKOS Trafikskola 2020


*Avtal gällande Körkortsgaranti – Ekos Trafikskola 2020

Garantier
Ekos trafikskola garanterar att du inte ska behöva bekosta ytterligare körlektioner om du mot förmodan skulle misslyckas vid uppkörningen. Ekos trafikskola står för de extra utbildningskostnader som krävs för att fullfölja körkortsutbildningen. Däremot ingår ej utgifter som hänförs till Trafikverket. Om eleven inte klarar sitt körprov betalar eleven endast lån av trafikskolans bil vid nästa uppkörning. Riskutbildning 1 & 2 samt teoriböcker ingår ej i körkortsgaranti. Däremot ingår obegränsad mängd datatester för teori.

Innehåll och upplägg
All utbildning, teoretisk såväl som praktisk, som du behöver för att klara provet kommer att tillhandahållas dig förutsatt att det på förhand bestämts tillsammans med din körlärare. Du kan boka flera körlektioner per vecka och fortsätter så din utbildning tills din lärare bedömer att du är redo för körprovet på Trafikverket. Upplägget av utbildningen och det slutliga antalet lektioner förbehåller sig Ekos trafikskola att bestämma.

Testkörning och priser
För att ett avtal om körkortsgaranti ska kunna träffas måste en dubbel testlektion utföras. Avtal om körkortsgaranti kan träffas även med nybörjare, men en dubbel testlektion måste ligga till grund för en bedömning av elevens förkunskaper och inlärningsförmåga. Om du kan bedömas som godkänd av oss kan du beviljas vår körkortsgaranti. Om vi bedömer att du bättre passar med ett utav våra andra paket råder vi dig då att istället ser över våra andra erbjudanden.

Ett avtal om körkortsgaranti kan även träffas på annan prisnivå om utbildningen bedöms vara förlängd, tex pga. ålder, språksvårigheter etc. i samråd med din körskolelärare.

Avbokning av lektioner
Vid förhinder måste avbokning ske senast kl 12.00 vardagen före körlektionen. Vid ej meddelande förhinder enligt ovan sker debitering för körlektionen. Giltigt läkarintyg ger befrielse.

Körkortsgaranti är en intensivutbildning som inte går att ta avbrott på, och du förväntas följa avtalet och utbildningsplanen som framförs av din körskolelärare. Elever som kör under körkortsgaranti blir av med den vid följande skäl, om; sena återbud ej betalas, eleven inte visar intresse att följa körplanen, eleven tar långa uppehåll mellan körningar, eleven inte följer utbildningsplanen som tagits fram i samråd med körskolelärare, eleven inte visar att de utfört de uppgifter som de uppmanats att göra till och med nästa körtillfälle.

Avbrott i körningen 
Om du bryter avtalet innan körutbildningen är klar på Ekos trafikskola, upphör körkortsgarantin att gälla. Du kommer då att bibehålla närmast likvärdiga vanliga körkortspaket utan körkortsgaranti. Körkortsgaranti upphör även att gälla när du bedöms vara redo för uppkörning (körprov) men inte har klarat teorin.

Notera att eleven måste klara teorin innan eller medan (högst inom 3 veckor) vi kör med Körkortsgaranti. Om detta inte fullföljs upphör Körkortsgarantin att gälla. Du kommer då att bibehålla närmast likvärdiga vanliga körkortspaket utan körkortsgaranti

Ekos trafikskola 2020


Vid ytterligare frågor eller prisförslag gällande Körkortsgaranti – tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss


Vi reserverar oss för felskrivningar och fullbokningar.


Senast uppdaterat: 2020-02-29.